top of page

Taloyhtiölaki ei velvoita sertifioidun märkätilatöiden valvojan käyttämistä kylpyhuoneremontin yhteydessä, mutta Rakentamisen sertifikaatin omaavan valvojan käyttö on ehdottomasti suositeltavaa.

Jos kylpyhuoneremontin yhteydessä vedeneristykset tehdään väärin esim. liian kostean alustan päälle tai yhteensopimattomilla tuotteilla, voi siitä aiheutua moninkertaista vahinkoa ja ylimääräisiä kuluja remontin valmistuttua. Valvoja huolehtii, että remontti tehdään määräysten ja hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, mikä palvelee kaikkia osapuolia.

Miksi märkätilatöiden valvojaa tarvitaan?

  • Kohteen silmämääräinen tarkastelu nurkkavahvikkeiden, lattiakaivon tiivistyksen ja kynnyksen osalta

  • Lattiakallistuksien tarkastus

  • Vesieristeen kuivakalvopaksuuden mittaaminen lattiasta ja seinistä otetuista näytepaloista

  • Tarkastetaan vedeneristäjän pätevyys / sertifikaatin voimassaolo

  • Märkätilatöiden valvontapöytäkirja valokuvin

-

Vedeneristystyön valvonta

Sisältää valmiin vedeneristetyn yksittäisen kohteen tarkastuksen.

max. 2

käyntiä kohteessa

Kohteen silmämääräinen tarkastelu nurkkavahvikkeiden, läpivientien, lattiakaivon tiivistyksen ja kynnyksen osalta

Lattiakallistuksien tarkastus

Vesieristeen kuivakalvopaksuuden mittaaminen lattiasta ja seinistä otetuista näytepaloista

Tarkastetaan vedeneristäjän pätevyys / henkilösertifikaatin voimassaolo

Vedeneristystöiden valvontapöytäkirja valokuvin

  • Aloituskatselmus kohteessa tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Käydään läpi suunnitelmat ja toteutus sekä aikataulu

  • Purkutöiden jälkeen rakenteiden kunnon tarkastus, kosteudenmittaus pintakosteudenosoittimella, jatkotoimenpiteiden tarkastus ja suositukset. Tarkastellaan myös viemärien, läpivientien ja sähköasennusten sijoittelu

  • Valmiin vedeneristyksen tarkastus yllä mainitun mukaisesti

  • Valmiin kohteen loppukatselmus. Tarkastetaan LVI-asennusten pintapuolinen tiiveys sekä sähköasennustenmittauspöytäkirja 

  • Märkätilatöiden valvontapöytäkirja valokuvin

Märkätilatöiden valvontakokonaisuus 

Sisältää yksittäisessä kohteessa eri työvaiheiden tarkastukset.

max. 5

käyntiä kohteessa

Aloituskatselmus kohteessa tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Käydään läpi suunnitelmat ja toteutus sekä aikataulu

Valmiin vedeneristyksen tarkastus yllä mainitun mukaisesti

Märkätilatöiden valvontapöytäkirja valokuvin

Purkutöiden jälkeen rakenteiden kunnon tarkastus, kosteuskartoitus pintakosteudenosoittimella, jatkotoimenpiteiden tarkastus ja suositukset. Tarkastellaan myös viemärien, läpivientien ja sähköasennusten sijoittelu

Valmiin kohteen loppukatselmus. Tarkastetaan mm. laatoitustyön tasalaatuisuus, LVI-asennusten pintapuolinen tiiveys sekä sähköasennusten mittauspöytäkirja 

Henkilösertifikaatti

Märkätilojen vedeneristystyöt ja valvonta on suositeltavaa teettää henkilösertifikaatin omaavalla henkilöllä.  /RT 84-11166 KH 92-00561 Märkätilojen rakenteet/

Työtä valvomaan kannattaa siis palkata märkätilojen rakentamiseen perehtynyt henkilö, jolla on esittää kuvallinen voimassa oleva Eurofins Expert Services myöntämä Rakentamisen henkilösertifikaattikortti. Henkilösertifioinnin tarkoituksena on arvioinnin ja valvonnan avulla varmentaa, että sertifioidut henkilöt pystyvät ja osaavat toimittaa esitettyjä palveluja. Tavoitteena on varmentaa märkätilojen laadukas rakentaminen ja korjaaminen sekä vähentää kosteusvaurioista syntyviä taloudellisia ja terveydellisiä haittoja.

Lue lisää sertifikaateistani

bottom of page