Vedeneristystyön valvonta

Sisältää valmiin vedeneristetyn yksittäisen kohteen tarkastukset, 1-2 käyntiä kohteessa.

(riippuen urakoitsijan työtavasta)

 • Kohteen silmämääräisen tarkastelun nurkkavahvikkeiden, läpivientien, lattiakaivon tiivistyksen ja kynnyksen osalta

 • Lattiakallistuksien tarkastus

 • Vesieristeen kuivakalvopaksuuden mittaaminen lattiasta ja seinistä otetuista näytepaloista

 • Märkätilatöiden valvontapöytäkirja valokuvin PDF-muodossa

1 käynti kohteessa
250 € sis. alv. 24%.

Seinien ja lattian vedeneristystyöt tarkastetaan yhdellä käynnillä.

2 käyntiä kohteessa 
350 € sis. alv. 24%.

Seinien ja lattian vedeneristystyöt tarkastetaan kahdella eri käynneillä.

HUOM! Mikäli vedeneristeen kuivakalvopaksuus ei ole tarkastuksessa riittävä / tuotevalmistajan ohjeen mukainen tai jos vedeneristys ei ole muutoin toteutettu oikein, kustannuksiin lisätään 1 lisätyötunti / lisäkäyntikerta, kunnes kohteen vedeneristystyöt on pystytty hyväksytysti tarkastamaan.

490 € sis. alv. 24%.

Sisältää yksittäisessä remonttikohteessa eri työvaiheiden tarkastukset

 • Aloituskatselmus​ ja suunnitelmien läpikäynti

 • Purkukatselmus, rakenteiden kunnon/kosteuden tarkastus ja jatkotoimenpiteiden ohjeistus

 • Vedeneristystyön tarkastukset

 • Valmiin kohteen loppukatselmus sekä LVI- ja sähköasennuspöytäkirjojen tarkastus

 • Kattava valvontapöytäkirja valokuvin PDF-muodossa​

Märkätilatöiden valvontakokonaisuus
390 € sis. alv. 24%.

Sisältää yksittäisessä remonttikohteessa eri työvaiheiden tarkastukset.

 • Sisältää samat tarkastukset kuin märkätilatöiden valvontakokonaisuus.

Keittiöremontin valvontakokonaisuus
Kosteusmittaukset
290 € sis. alv. 24%.

 

Pintakosteusmittaukset / kosteuskartoitus
 
 
 
 
 • Märkätilan kosteuskartoitus pintakosteudenosoittimella rakenteita rikkomatta.

 • Kartoituksessa kiinnitetään huomiota myös märkätilan vesi- ja viemäripisteisiin sekä ilmanvaihtoon.

 • Mittaustulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella kohteesta toimitetaan kattava tarkastusraportti valokuvin, josta ilmenee mm. kohteen ja mittaajan tiedot, lähtötilanne ja havainnot, päätelmät ja korjausehdotukset sekä mittalaitteet.

Rakennekosteusmittaukset betonirakenteen sisältä
 • Suhteellisen kosteuden (%RH) mittaus betonirakenteesta (4 mittauspistettä).

 • Mittaus suoritetaan porareikämenetelmällä tai näytepalamittauksena kohteesta riippuen.

 • Mittaustulosten ja tulkintojen perusteella kohteesta toimitetaan kattava kosteusmittausraportti valokuvin, josta ilmenee vaadittava sisältö ja tiedot.

Lisäpalvelut
Remonttisuunnitelman / työselosteen tarkastus
100 € sis. alv. 24%.

Yksittäisen märkätilaremonttisuunnitelman / työselosteen tarkastus työvaiheiden ja käytettävien materiaalien osalta ennen remontin alkua.

Tarkastetaan, että suunnitelmat ja työtapaehdotukset vastaavat voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja, että käytettävät tuotteet ovat yhteensopia keskenään. Suunnitelman tarkastukseen sisältyy tarvittaessa kertaalleen pyydetty täydentäminen ja korjaaminen sekä sen tarkastus.

100 € sis. alv. 24%.
Tuntiveloitus / Erillinen tarkastuskäynti

Pääkaupunkiseudulla ei peritä erillistä matkakulukorvausta. Muilla alueilla matkakulukorvaus sovitaan erikseen.

Suuremmissa hankkeissa ottakaa yhteyttä erillistä tarjousta varten.

Hinnasto