top of page

Hinnasto

Hinnat ovat kokonaishintoja ilman lisäkuluja / pääkaupunkiseudulla ei peritä erillistä matkakulukorvausta. Muilla alueilla matkakulukorvaus sovitaan erikseen.
Vedeneristystyön valvonta

Sisältää valmiin vedeneristetyn yksittäisen kohteen tarkastukset kohteessa

(riippuen urakoitsijan työtavasta 1 tai 2 käyntiä kohteessa).

 • Kohteen silmämääräisen tarkastelun nurkkavahvikkeiden, läpivientien, lattiakaivon tiivistyksen ja kynnyksen osalta

 • Lattiakallistuksien tarkastus

 • Vesieristeen kuivakalvopaksuuden mittaaminen lattiasta ja seinistä otetuista näytepaloista

 • Toimitetaan kattava vedeneristystöiden valvontapöytäkirja valokuvin PDF-muodossa

HUOM.

Mikäli vedeneristeen kuivakalvopaksuus ei ole tarkastuksessa riittävä / tuotevalmistajan vaatimuksen mukainen tai jos vedeneristystyö ei ole muutoin toteutettu oikein ja työohjeen mukaisesti, tarkastus joudutaan uusimaan ja siitä veloitetaan lisätarkastuskäynti 150 € / käynti sis. alv, kunnes kohteen vedeneristystyöt on pystytty hyväksytysti tarkastamaan.

Kokonaisuus 1
250 € sis. alv.

1 käynti kohteessa / seinien ja lattian vedeneristystyöt tarkastetaan yhdellä käynnillä.

Kokonaisuus 2
400 € sis. alv.

2 käyntiä kohteessa / seinien ja lattian vedeneristystyöt tarkastetaan eri käynneillä.

Sisältää yksittäisessä remonttikohteessa / huonetilassa eri työvaiheiden tarkastukset

(riippuen tilatusta kokonaisuudesta).

Kohteessa suositellaan aina tarkastettavan vähintään pohjarakenteiden kunto ja vedeneristystyöt 

(mm. kosteuskartoitus ja jatkotoimenpiteet ennen vedeneristystyötä).

Kokemuksen perusteella kylpyhuoneremontin sujuvin eteneminen ja toteutus eri työvaiheiden osalta varmistetaan pitämällä kohteessa kaikki alla mainitut katselmukset

(kokonaisuus 1 / kokonaisuus 2).

 • Aloituskatselmus​ ja suunnitelmien läpikäynti

 • Purkukatselmus, jossa tarkastetaan pohjarakenteiden kunto ja suoritetaan kosteuskartoitus sekä määritetään jatkotoimenpiteet

 • Vedeneristystyön tarkastukset, jossa seinät ja lattia tarkastetaan joko yhdellä tai kahdella käynnillä eli erikseen tai samanaikaisesti riippuen urakoitsijan työtavasta

 • Loppu-/vastaanottotarkastus, jossa tarkastetaan valmiin työn tasalaatuisuus, ilmanvaihdon toimivuus, sähköasennusten suojaus/etäisyys ja käyttöönottomittauspöytäkirja sekä LVI-liitosten pintapuolinen tiiveys

 • Toimitetaan kattava märkätilatöiden valvontapöytäkirja valokuvin PDF-muodossa​

 

Märkätilatöiden valvontakokonaisuudet
Kokonaisuus 1
650 € sis. alv.

5 käyntiä kohteessa sis. aloitus-, purku-, vedeneristys- (2 käyntiä) ja loppukatselmukset.

Kokonaisuus 2
600 € sis. alv.

4 käyntiä kohteessa sis. aloitus-, purku-, vedeneristys- (1 käyntiä) ja loppukatselmukset.

Kokonaisuus 3
600 € sis. alv.

4 käyntiä kohteessa sis. purku-, vedeneristys- (2 käyntiä) ja loppukatselmukset.

Kokonaisuus 4
550 € sis. alv.

3 käyntiä kohteessa sis. purku-, vedeneristys- (1 käyntiä) ja loppukatselmukset.

Kokonaisuus 5
550 € sis. alv.

3 käyntiä kohteessa sis. purku-, vedeneristyskatselmukset (2 käyntiä).

Kokonaisuus 6
400 € sis. alv.

2 käyntiä kohteessa sis. purku-, vedeneristyskatselmukset (1 käyntiä).

Keittiöremontin valvontakokonaisuus

Sisältää yksittäisessä remonttikohteessa / huonetilassa eri työvaiheiden tarkastukset.

 • Hinnasto märkätilatöiden valvontakokonaisuuksien mukaisesti riippuen tarkastuskäyntien määrästä / valvonnan sisällöstä.

Kosteuskartoitus
350 € sis. alv.

Sisältää yksittäisessä huonetilassa esim. kylpyhuone kosteuskartoituksen pintakosteudenosoittimella rakenteita rikkomatta (1 käynti kohteessa).

 • Kartoituksessa kiinnitetään huomiota märkätilan tekniseen kuntoon / toimivuuteen ja tarkastetaan mm. vesi- ja viemäripisteet sekä ilmanvaihdon toimivuus.

 • Mittaustulosten, tarkastuksen ja aistinvaraisten havaintojen perusteella kohteesta toimitetaan kattava kosteuskartoitusraportti valokuvin, josta ilmenee mm. kohteen ja mittaajan tiedot, lähtötilanne ja havainnot, päätelmät ja korjausehdotukset sekä mittalaitteet.

 • Mittaustulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella kohteesta toimitetaan kattava tarkastusraportti valokuvin, josta ilmenee mm. kohteen ja mittaajan tiedot, lähtötilanne ja havainnot, päätelmät ja korjausehdotukset sekä mittalaitteet.

HUOM.

Laajempi toimeksianto esim. taloyhtiön märkätilojen kunto-/kosteuskartoitus erillisen hinnoittelun mukaan / pyydä tarjous.

Rakennekosteusmittaus
450 € sis. alv.

​1-2 käyntiä kohteessa riippuen mittaustavasta. Märkätilatöiden valvonnan yhteydessä kustannus 250 €.

 • Suhteellisen kosteuden (%RH) mittaus kivi-/betonirakenteesta RT 103333 ohjekortin mukaisesti. 

 • Mittaus suoritetaan porareikämenetelmällä tai näytepalamittauksena kohteesta riippuen.

 • Mittaustulosten ja tulkintojen perusteella kohteesta toimitetaan kattava kosteusmittausraportti valokuvin, josta ilmenee vaadittava sisältö ja tiedot.

Lisäpalvelut

Asiantuntijalausunnot esim. yksittäisen märkätilaremonttisuunnitelman / -työselosteen tarkastus työvaiheiden ja käytettävien materiaalien osalta ennen remontin alkua.

Tarkastetaan, että suunnitelmat ja työtapaehdotukset vastaavat voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja, että käytettävät tuotteet ovat yhteensopia keskenään. Suunnitelman tarkastukseen sisältyy tarvittaessa kertaalleen pyydetty täydentäminen ja korjaaminen sekä sen tarkastus.

Remonttisuunnitelman / työselosteen tarkastus
150 € sis. alv.
Taloyhtiön kylpyhuoneiden peruskorjaushanke
PYYDÄ TARJOUS

 • Korjaustyöselosteen laadinta, joka toteutetaan huomioiden taloyhtiön toiveet. Korjaustyöseloste toimii taloyhtiössä työohjeena myös myöhempiä märkätilaremontteja varten.

 • Urakoitsijoiden kilpailutus

 • Urakkaneuvottelut

 • Urakkasopimukset

 • Peruskorjauksen valvontakokonaisuus

bottom of page